JUDr. Roman Fogta, súdny exekútor

Exekútorský úrad Kynceľová

Kynceľová 77, 97401 Banská Bystrica

 

POZOR - zmena stránkových hodín !

Stránkové hodiny úradu pre osobné návštevy a nahliadanie do spisov sú od 1.6.2012 nasledovné:

 

pondelok od 8:00 hod do 12:00 hod a od 13:00 hod do 15:00 hod

 

Kontakt na exekútorský úrad:

tel.:  048/290 1331

 

mail: urad@fogta.sk

 

Ak máte výhrady k práci zamestnancov exekútorského úradu, tieto zašlite na e-mailovú adresu exekutor@fogta.sk

Ďakujem.

Roman Fogta

Štítky

Neboli nájdené žiadne štítky.